QUẢNG NINH FORD - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam

Địa chỉ

308 Trần Phú, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh

Email

admin@quangninhford.com.vn

Hotline

0934 599 688

TƯ VẤN BÁN HÀNG
Phòng 1

Leader

Vũ Hồng Giang

Thành viên

Lê Anh Đông
 • Facebook: đang cập nhật
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: đang cập nhật
Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Facebook: đang cập nhật
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0334 591 888
Trần Thanh Tùng
 • Facebook: đang cập nhật
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0784 939 666
Vũ Việt Linh
 • Facebook: đang cập nhật
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0983 088 064
Bùi Thị Thu Hà
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0919 750 558
Phạm Thị Linh
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0987 662 888
Nguyễn Phú Long
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0784 568 568
Đặng Ngọc Sỹ
Phòng 2

Leader

Trần Văn Vụ
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0904 245 223

Thành viên

Đoàn Duy Chính
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0904 448 399
Nguyễn Thị Kiều Chinh
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0966 123 644
Lã Trung Hiếu
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0832 562 666
Nguyễn Bích Diệp
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0979 706 363
Phòng 3

Leader

Vũ Đoàn Đức
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: quangninhford.vn
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0912 080 712

Thành viên

Đồng Đức Hậu
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: xefordquangninh.com
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0902 296 696
Đinh Thị Thanh Nhàn
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0989 126 381
Bùi Huy Nam
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0939 859 989
Phan Đức Anh
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0989 122 363
Đoàn Khánh Linh
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0983 648 859
Nguyễn Minh Tiến
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0984 554 999
Nguyễn Thị Loan
 • Facebook: xem fanpage
 • Website: đang cập nhật
 • Youtube: đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0904 236 330